Disclaimer

Disclaimer Mamacafe Nijkerk

De inhoud van Mamacafénijkerk.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Mamacafé Nijkerk tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Mamacafé Nijkerk expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Mamacafé Nijkerk garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Mamacafé Nijkerk hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Mamacafé Nijkerk de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Mamacafé Nijkerk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Mamacafé Nijkerk niet geverifieerd.